Foreslår krav til lastebiler gjennom tunnel

Rapporten etter brannen i Oslofjordtunnelen er klar.

Publisert Oppdatert

Videoen i vinduet over viser brannen og foreslåtte tiltak etter at Statens havarikommisjon for transport har lagt frem sin rapport om brannen i Oslofjordtunnelen i mai 2017.

Blant tiltakene foreslås krav om retarder og dokumentasjon på transportens kvalitet.

- Undersøkelsen viser at sikkerheten i Oslofjordtunnelen påvirkes av at det velges riktig tilpasset og godt vedlikeholdt materiell til transportoppdrag gjennom denne.

Det skriver kommisjonen. De trekker veksler på den nesten identiske brannen på samme plass i 2011. I begge tilfeller var det eldre, utenlandske trekkvogner som brant.

I klartekst fortelles dermed at gamle, slitte lastebiler øker risikoen for brann i tunnel og tiltakene foreslås for å ivareta sikkerheten.

Årsaken til brannen i både dette vogntoget og det som brant i 2011 var vanskelig å avdekke før brannen var et faktum.

Forbedringspunkter ved selve tunnelen

Havarikommisjonen peker også på andre forbedringspunkter ved sikkerhetsoppfølgingen av tunnelen:

• Det mangler et helhetlig system for håndtering og oppfølging av feil og avvik på sikkerhetsutstyr og utrustning.

• Det er påvist feil og mangler på tunnelens utstyr som ikke tidligere var avdekket gjennom periodisk tilsyn.

• Det har ikke vært praksis for Statens vegvesen å følge interne retningslinjer for sikkerhetsgodkjenning av tunneler i drift.

• Beredskapsplanen for Oslofjordtunnelen er ikke ajourholdt.

• Det planlegges eller gjennomføres ikke jevnlige øvelser i henhold til gjeldende forskrift.

Mer alvor, men mest glede, finner du i TransportMagasinet. Du kan få et godt tilbud på abonnement her.

Brannen i mai 2017

Vogntoget var lastet med toalettpapir, og kjøretøyet begynte å brenne inne i tunnelen da det var på vei opp stigningen mot Drøbak. Undersøkelser har påvist at denne brannen, i likhet med brannen i 2011, oppstod som følge av motorhavari. Brannen eskalerte raskt, og i løpet av kort tid var vogntoget overtent. Under stengning av tunnelen oppstod det noe forsinkelser i senkning av bommene, og flere kjøretøy kjørte inn i tunnelen før og samtidig med at bommene gikk ned. Blant disse var det to vogntog som fortsatte helt inn til brannstedet før de stanset. Ulykkesvogntoget, inkludert lasten, ble helt utbrent. Det var også tilløp til brann i de to vogntogene som stanset bak det brennende vogntoget. Brannen oppsto uten noe tydelig forvarsel. En råde inne i motoren løsnet og ble skutt ut gjennom motorblokken. Grundige undersøkelser av motoren har avdekket at en lagerskål hadde kommet ut av stilling og tettet for oljetilførselen til opplagringen av den ødelagte råden. Deler av drivstoffsystemet ble skadet og det oppsto brann i olje og diesel som spredte seg til hele vogntoget.