Gunnar er i gang

I siste utgave av TransportMagasinet kan du lese om utfordringene Gunnar Svepstad støtte på med sin nye tungtrekker. Nå er den endelig i arbeid.

Gunnar Svepstad måtte vente vel og lenge på registrering av sin nye tungtrekker
Gunnar Svepstad måtte vente vel og lenge på registrering av sin nye tungtrekker Foto: Frode Tellevik
Publisert

Myndighetene har satt nye krav til dokumentasjon fra lastebilleverandører og påbyggere. Det har gått hardt ut over enkelte transportører det siste året.

Gunnar Svepstad har jobbet for entreprenørselskapet Frøseth AS i Verdal siden 2012. I mai i år fikk han levert drømmebilen, ny Volvo FH 750 tungtrekker og ny maskinhenger fra Vangs. Siden har den stått parkert, frem til nå.

Problemer med dokumentasjon på den femte akslingen er årsaken til at Statens vegvesen ikke har villet registrere tungtrekkeren. Etaten har nemlig stilt spørsmål ved regelverksforståelsen når det gjelder tungtrekkere og påbygg og ønsker i fremtiden å forholde seg til fastere rammer når det kommer til dokumentasjon.

Det har tatt noe tid å fremskaffe riktig dokumentasjon på innfesting av den femte akslingen.
Det har tatt noe tid å fremskaffe riktig dokumentasjon på innfesting av den femte akslingen. Foto: Frode Tellevik

Daglig leder i TN Vangs Mekaniske Verksted AS, Terje Vang, har blitt dratt inn i denne prosessen etter at de leverte maskinhengerne til tungtrekkerne som inntil nå har blitt nektet registrering. Han tror dette handler om gråsoner rundt dette med dokumentasjon som stammer fra gammel tid, der påbyggere har opptrådt litt på vegne av lastebilprodusentene og omvendt.

- Det har nok vært vanskelig for myndighetene å skille hvem som er hvem. Man opererer gjerne med chassisbygger og påbygger 1, 2 og 3. Det har vært noen gråsoner her som har overlevd selv om regelverket ble strammet inn for lenge siden. Regelverket har nok vært rett og praksisen feil litt for lenge, tror han.

Terje Vang viser også til en rapport fra Havarikommisjonen, som etter en brann i en tungtrekker i Måbødalen i 2016, kom med kritikk av sikkerheten ved godkjenning av hydraulikksystemet som i dette tilfellet var montert av en ekstern påbygger.

Nomek AS i Stryn har fått bransjens gamle synder midt i fanget etter at de startet med oppbygging av tungtrekkere i fjor.
Nomek AS i Stryn har fått bransjens gamle synder midt i fanget etter at de startet med oppbygging av tungtrekkere i fjor. Foto: Frode Tellevik

" Undersøkelsen har vist at sikkerheten ved godkjenning og bruk er mangelfullt ivaretatt gjennom dagens regelverk og godkjenningsrutiner", het det i rapporten. Vang tror den kan ha vært en utløsende faktor for dokumentasjonskravet Statens vegvesen nå fronter.

Etter en omfattende møtevirksomhet mellom Statens vegvesen og påbygger i denne saken, Nomek AS, som har montert den femte akslingen på denne aktuelle bilen, kom man altså i mål til slutt.

Hva de involverte parter mener om prosessen, kan du lese i TransportMagasinet som nå er i salg. Vil du heller abonnere, kan du klikke her.