- En gave av en kjettingplass er på plass

Lokale lastebileiere har ofte måtte lide for kaos og stopp når ukjente sjåfører har stått fast i bakken.

På oppdrag for Statens vegvesen startet Peab anlegg AS byggingen av kjettingplassen inntil rv. 4 ved Haugsbakken i september. Plassen er nå ferdig bygget og tungtrafikken kan nå ta i bruk plassen for å legge på kjetting før de kjører opp Lygnabakkene.
På oppdrag for Statens vegvesen startet Peab anlegg AS byggingen av kjettingplassen inntil rv. 4 ved Haugsbakken i september. Plassen er nå ferdig bygget og tungtrafikken kan nå ta i bruk plassen for å legge på kjetting før de kjører opp Lygnabakkene. Foto: Statens vegvesen
Publisert Oppdatert

Kjettingplassen inntil rv. 4 ved Haugsbakken i Gran kommune er klar til bruk. Plassen er viktig for fremkommeligheten og trafikksikkerheten i Lygnabakkene.

Det var flere aktuelle plasseringer av kjettingplassen inntil riksveg 4 . Plasseringen ved Haugsbakken ble valgt av flere grunner. En grunn var nærheten til de bratte bakkene opp mot Lygna, men samtidig en plassering som gjorde at lastebilene kom litt opp i fart etter de hadde lagt på kjettingene og før stigningen opp mot Lygna begynte. En annen grunn til at Haugsbakken ble valgt, er muligheten for av- og påkjøring til riksveg 4. Kjettingplassen er derfor bygget med inn- og utkjøring fra avkjøringsrampen til Haugsbakken vegkryss.

Selve kjettingplassen er 75 meter lang og har plass til tre vogntog samtidig.

Regionsjef Guttorm Tysnes i Norges Lastebileier-Forbund omtaler kjettingplassen ved Haugsbakken som årets julegave til lastebileierne på Hadeland etter at den åpnet den 21. desember.

– Denne gaven har stått på manges ønskelister lenge. Lokale lastebileiere har ofte måtte lide for kaos og stopp når ukjente sjåfører har stått fast i bakken. Ved mange snøfall har dette vært nok til at det ble kaos i Lygnabakkene. Lastebileierne ser frem til at trafikksituasjonen blir bedre, og er glade for at Statens vegvesen har tatt tak i situasjonen, forteller Tysnes.